เงื่อนไขการชำระเงิน

สั่งผลิตชุดว่ายน้ำ

ครั้งแรก ค่าเริ่มงาน 3,000 บาท + มัดจำ 50% (บวก 7%)

ครั้งที่สอง หลังจากผลิตชุดว่ายน้ำเสร็จจ่ายมัดจำที่เหลือ 50% (บวก 7%)

หมายเหตุ: ค่าเริ่มงาน 3,000 บาทจ่ายเฉพาะครั้งแรกที่เริ่มแบบนั้นๆ หากเป็นการ Reorder แบบเดิมที่เคยสั่งผลิตแล้ว ไม่ต้องชำระซ้ำ

วิธีการชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่ชาร์ทเพิ่ม)